Erbjuder

  • Konsultationer på företag, i hem och i trädgårdar
  • Föreläsningar/föredrag om arbetsplatsen, hemmiljön, trädgården om Feng Shui och Wabi Sabi
  • Skräddarsydda inspirationsföreläsningar på t.ex. personalkonferenser
  • Workshops och kurser
  • Home Staging/-buying
  • En fengshui-konsultation kan vara ett komplement till en arkitekt i samband med ny- eller ombyggnad, för att hemmet ska bli maximalt balanserat.
Användningsområden

På företag och arbetsplatser
Feng Shui-lösningar leder till en mer harmonisk och sund atmosfär, bättre samarbete, ökad kreativitet och nytänkande.
Detta ger bl.a. mindre stress, lägre sjukfrånvaro, färre konflikter med kollegor, lägre personalomsättning.
Man uppnår effektivare ledarskap och större lönsamhet.

I trädgården
Vare sig den är stor som en park eller är en liten balkong, stärker naturen och dess föremål oss. Den skapar en energigivande oas mellan hemmet och världen utanför.
En Feng Shui-trädgård är som en läkande kurort för själen.

I hemmet
Genom färgval, möblering, föremål och belysning skapas kärleksfulla, sunda och harmoniska hem som vi längtar att komma hem till.

Home Staging
Använd Feng Shui för att kunna sälja din bostad snabbare och till ett högre pris.

Vi bistår också med Feng Shui-råd inför anskaffning av ny bostad.

Lämna ett svar