Feng Shui är den kinesiska läran, som sedan länge varit mycket populär i USA och som nu är på stor frammarsch även här i Sverige.
I media talas det flitigt om Feng Shui och fastän läran är så gammal som ca 3000 år är den fortfarande lika aktuell!
Vi påverkas av allt i vår omgivning genom dess färger, former och material. Befinner vi oss i en icke-tilltalande miljö registreras det av våra sinnen.
När vi istället är i en lugn och harmonisk miljö och omger oss av möbler och föremål som vi tilltalas av, kommer vi att uppleva ett välmående.
Detta kommer att, såsom ”ringar på vattnet”, leda till att vi själva blir mer harmoniska och därmed uppnår en bättre livskvalitet.

”Gör vad du kan, med det du har och där du är.”   Th Roosefeldt